Przedszkole

Akademia Smerfa - Rozkład dnia

Planowany rozkład dnia


8.00 - 8.50
ZAJĘCIA PORANNE
- ćwiczenia poranne,
- zabawa ruchowa
- działania w kącikach
zainteresowań
- powtórzenie piosenek
i wierszyków
- zmiana dekoracji
- przygotowanie do zajęć
- praca indywidualna
z dziećmi

9.00
ŚNIADANIE
- mycie rąk
- pomoc przy nakrywaniu
i sprzątaniu
- jedzenie ( zwracanie
uwagi na kulturalne
zachowanie)

9.30 - 10.30
ZAJĘCIA
JĘZYKOWE - WYBRANY JĘZYK OBCY
(ANGIELSKI, NIEMIECKI LUB FRANCUSKI)

5 x w tygodniu

- inscenizacja
do wierszyków
- nauka wierszy
- zabawy ruchowe
- wprowadzanie
nowych słówek
- oglądanie
ilustracji/ praca
z rekwizytami
- opowiadanie
bajek
- nauka piosenek

ZAJĘCIA RYTMICZNO- MUZYCZNE
2 X w tygodniu

- nauka piosenek
- zabawy muzyczne
- nauka tańca
- ćwiczenia kształcące
słuch
- poznanie zasad muzyki
- ćwiczenia wokalne
- ilustrowanie muzyki
ruchem
- ćwiczenia kształtujące
poczucie rytmu

PODSTAWY WIARY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
1 x w tygodniu

- słuchanie fragmentów Biblii
- rozmowa z dziećmi
- oglądanie ilustracji
- nauka piosenek
o tematyce religijnej
- wspólna modlitwa
- praca plastyczna
o tematyce religijnej

10.30 - 11.30
REALIZACJA TEMATU DNIA
- wiersz / opowiadanie
- oglądanie ilustracji,
eksponatów,
- rozmowa z dziećmi
- ilustracja muzyczna
- zagadki
- piosenka
- ćwiczenia ortofoniczne
- zabawa ruchowa
- przeprowadzanie
doświadczeń
- praca
z podręcznikiem x 2
- nauka j. polskiego
- działania
matematyczne
- praca plastyczna x 3

11.45 - 12.45
SPACER - WYJŚCIE
DO OGRODU

- zabawy dowolne
na powietrzu, lub :
- kontynuacja tematu dnia

13.00
OBIAD
- mycie rąk
- jedzenie (zwrócenie
uwagi na zachowanie)
- mycie zębów po jedzeniu

14.00 - 14.55
ZAJĘCIA DODATKOWE POPOŁUDNIOWE

JĘZYK DODATKOWY\ INNY WYBRANY BLOK

2 X w tygodniu

- praca
z podręcznikiem
- piosenki
- zabawy ruchowe
- dialogi
- praca plastyczna

JĘZYK ANGIELSKI
GRY I ZABAWY

5 x w tygodniu

- nauka piosenek
- nauka wierszy
- zabawy ruchowe
- wprowadzanie nowych
słówek
- oglądanie ilustracji/
praca z rekwizytami
- opowiadanie bajek

15.00
PODWIECZOREK
- mycie rąk
- jedzenie (zwrócenie uwagi
na kulturalne zachowanie)

15.30 - 16.00
ZAJĘCIA POPOŁUDNIOWE
- zabawa ruchowa
- słuchanie bajek
- prace porządkowe
- wyjście na dwór
- zabawa w kącikach
zainteresowań
- praca indywidualna
z dziećmi

16.00 - 17.00
ZABAWY DOWOLNE
W PRZEDSZKOLU

Kontakt
    Językowe Przedszkole Akademia Smerfa, ul. Szosa Ciechanowska 6, 06 – 300 Przasnysz, lub ul. Armii Krajowej 45, 06 - 400 Ciechanów tel. do Właściciela 0 508 381 371 Sekretariat Przasnysz 506 979 125 Ciechanów 798 372 411 email: akademiasmerfa@wp.pl lub smerfyciechanow@wp.pl